Facebook Blinked Twitter Blinked LinkedIn Blinked

Expires – cachowanie elementów HTML w przeglądarce

Apache2

Bardzo często zachodzi potrzeba ustawienia data wygasania elementów – szczególnie przy optymalizacji prędkości strony. Dzięki paru prostym trikom możemy wskazać przeglądarce użytkownika jak długo ma przechowywać elementy naszej strony. Jest to niezwykle istotne jeżeli chodzi o wydajność serwera (ilość pobieranych danych spada) oraz o prędkość wczytywania strony

Jeżeli mamy serwer VPS lub dedykowany to w pierwszej kolejności musimy włączyć moduł w apache2 (expires i headers). Najpierw logujemy się do konsoli i albo wydajemy polecenia:
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod expires

Potem tylko restart apache2 i już część roboty wykonana:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

W plik .htaccess strony dla której ustawienia przechowywania chcemy zmienić wklejamy następującą zawartość:

ExpiresActive On
ExpiresByType image/gif A2592000
ExpiresByType image/png A2592000
ExpiresByType image/jpg A2592000
ExpiresByType image/jpeg A2592000
ExpiresByType image/x-icon A2592000

<FilesMatch „\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$”>
Header set Cache-Control „max-age=604800, public”

To spowoduje że wszystkie pliki css, graficzne, pdfy, java scripty będą przechowywane w przeglądarce uzytkownika zadany czas który możemy zmienić w „max-age=” – tutaj wstawiamy czas w sekundach

Autor: Michał

Ninja e-commerce specjalizujący się głównie w SEO, kampaniach display, contencie oraz tematach infrastrukturalnych. W wolnych chwilach coś sobie pokoduje w PHPie czy innym Pythonie

Komentarze (0)

Leave a reply